Uyğunluq və etika

“GlobeTrans”MMC öz biznesini, onun Dəyərlər və Davranış Məcəlləsində qeyd olunduğu dəyər və prinsiplərinə uyğun olaraq, etik qaydada qurur. Həmin dəyərlər, bütün işlərdə peşəkarlığı təmin etmək, əməkdaşlara hörmət, təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması sahəsinə diqqətin yüksək səviyyədə olunması üçün işlənib.

“GlobeTrans”MMC -nin Dəyərlər və Davranış Məcəlləsinə daxil olan əsas prinsiplər aşağıdakılardır:

    • İnsanlara hörmət
    • İnsan hüquqlarının müdafiəsi
    • Azad rəqabətə dəstək
    • Maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi
    • Korrupsiya və dələduzluğun qarşısının alınması