• საგზაო ტრანსპორტირების კომპანია
    საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვა

ტვირთის კარიდან კარამდე მიტანა!

კარიდან კარამდე მიტანა- სერვისების ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს: ხელმისაწვდომი ტრანსპორტის სქემის შემუშავებას, მიწოდების ვადების ოპტიმიზაციას ტვირთის გადაზიდვის სრული კონტროლი ტვირთის უსაფრთხოება ყველა დოკუმენტირებული საბაჟო გადასახადი ჩვენ ვგეგმავთ საქონლის ეტაპობრივ ესკორდს ტვირთის გადაზიდვის ხარისხის გასაუმჯობესებლად და რისკების შემცირების მიზნით.

ჩვენ ვგეგმავთ საქონლის ეტაპობრივ ესკორდს ტვირთის გადაზიდვის ხარისხის გასაუმჯობესებლად და რისკების შემცირების მიზნით.

შესაბამისად, კარიდან კარამდე მიტანა- ტრანსპორტირება გულისხმობს ადგილზე ტრანსპორტირებას სატვირთო გამგზავნი კომპანიის სრული პასუხისმგებლობის საფუძველზე, რაც პასუხისმგებლობა ეკისრება საქონელს საწყობიდან მიღების მომენტიდან მიმღებამდე გადაცემის მომენტამდე.

ვაგონების ტიპები.

დახურული ვაგონი

არის ყველა მხრიდან დახურული ტიპის ვაგონი. მავნე ამინდის პირობებისგან დაცული, უსაფრთხო, და მექანიკურ დაზიანებისგან დაცვით არის დახურული ტიპის ვაგონი

დეტალურად

ნახევარ ვაგონი

მაღალბორტიანი ღია ტიპის სარკინიგზო სატვირთო ვაგონი განკუთვნილია შეუფუთავი ტვირთის (საბადო, ქვანახშირის, ნაკადის, ტყის მასალის და ა.შ.), კონტეინერების და ატმოსფერული ეფექტებისგან დაუცველი ტვირთების ტრანსპორტირებისთვის.

დეტალურად

პლატფორმა

ღია ტიპის სატვირთო ვაგონი გრძელგანზომილებიანი, დანომრილი და გაფანტული ტვირთის და აღჭურვილობის ტრანსპორტირებისთვის, ატმოსფერული ეფექტებისგან დაუცველი. იგი ასევე გამოიყენება კონტეინერების ტრანსპორტირებისთვის (კონტეინერებში ტვირთის გადაზიდვა).

დეტალურად

ჩვენი მომსახურება

სარკინიგზო გადაზიდვები

ექსპორტ -იმპორტი და სატრანზიტო ტრანსპორტი დსთ-ს, ჩინეთის რესპუბლიკის, ევროპასა და შუა აზიის ქვეყნებში.

დეტალურად

ყველანაირი სარკინიგზო ტრანსპორტი

დახურული ვაგონები, ნახევარვაგონები, პლატფორმები, ცისტერნები და ა.შ.

დეტალურად

რკინიგზის ტარიფები

ანგარიშების წარდგენა და სატრანზიტო ტარიფის, სარკინიგზო ტარიფის გადახდა

დეტალურად