• Nəqliyyat daşıma şirkəti
    Beynəlxalq yük daşımaları

Yükləri qapıdan qapıya çatdırırıq!

Qapıdan qapıya çatdırma – özündə aşağıdakıları əks etdirən xidmətlər kompleksindən ibarətdir:
Əlverişli daşıma sxeminin işlənib hazırlanması
Çatdırılma müddətlərinin optimizasiyası
Yüklərin yerdəyişməsinə tam nəzarət
Yükün salamatlığı
Bütün sənədləşdirilmiş gömrük rüsumları

Yük daşımalarının keyfiyyətini artırmaq və riskləri minimallaşdırmaq üçün yüklərin mərhələli müşayiətini nəzərdə tuturuq.

Beləliklə “qapıdan qapıya” daşıma – yükün anbardan götürüldüyü andan alıcıya verildiyi ana qədər, daşıyan ekspeditor şirkətinin tam məsuliyyəti şərtləri ilə çatdırılmadır.

Vaqon növləri.

Qapalı vaqon

Hər tərəfdən bağlı vaqon tipi. Qapalı vaqon yükü pis hava şəraitində belə təhlükəsiz, mühafizəli və mexaniki zədələrdən qoruyaraq daşınmasını təmin edən vaqon növüdür.

ətraflı

Yarımvaqon

Yüksək bortlu üstü açıq tipli dəmiryolu yük vaqonu qablaşdırılmamış yüklərin (filiz, kömür, flüs, meşə materialları və s.), konteynerlərin, atmosfer təsirlərindən qorunmayan digər yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulub.

ətraflı

Platforma

Atmosfer təsirlərindən qorunmayan uzun ölçülü, ədədlə olan və səpələnən yüklərin və avadanlıqların daşınması üçün açıq tipli yük vaqonu. Bundan başqa, konteyner daşınması üçün də istifadə edilir (yüklərin konteynerlərdə daşınması).

ətraflı

XİDMƏTLƏRMİZ

DƏMİRYOLU DAŞIMALARI

MDB ÇXR, Avropa və Orta Asya ölkələrinin ərazisi üzrə ixracat-idxalat və tranzit nəqliyyatı.

ətraflı

HƏR NÖV DƏMİR YOLU NƏQLİYYATI

Qapalı vaqonlar
Yarımvaqonlar
Platformalar
Sisternlər
Digər

ətraflı

DƏMİRYOLU TARİFLƏRİ

Hesabın təqdim edilməsi və dəmiryolu tarifinin, tranzit tarifinin ödənişi.

ətraflı